Kennis
Huis > Kennis > Inhoud
Zonne-straatverlichting routine-onderhoud
- Apr 09, 2018 -

1. Bij het wisselen van de seizoenen, in het geval van harde wind, hevige regen, hagel, zware sneeuw, enz., Moeten maatregelen worden getroffen om de vierkante reeks zonnestraallampen te beschermen om schade te voorkomen.

2. De zonnecelarray moet schoon worden gehouden. Als er stof of ander vuil is, moet dit eerst worden afgespoeld met schoon water en vervolgens worden de watersporen schoongemaakt met een schoon gaasje.

3. Het laatste punt is om regelmatig de aardingsweerstand van straatlantaarns te controleren. Net als mensen kunnen reguliere medische onderzoeken eerder problemen vinden, om niet meer schade te veroorzaken en verliezen zoveel mogelijk te beperken.

4. Niet wassen of afnemen met harde voorwerpen of bijtende oplosmiddelen. Dit wordt gedaan om chemische reacties tussen het oppervlaktemateriaal van de solartamplamp en corrosieve oplosmiddelen te voorkomen. Naarmate de tijd verstrijkt, zal de hele solartamplamp worden verbroken.

5. Voor accu-packs die overeenkomen met straatlantaarns op zonne-energie, moeten ze strikt in overeenstemming met de gebruik- en onderhoudsmethoden van de batterijen worden gebruikt.