Kennis
Huis > Kennis > Inhoud
Het intelligente vervoerssysteem van China
- Oct 30, 2018 -

Het intelligente vervoerssysteem van China
De basissituatie van het Chinese ITS-systeemraamwerk (tweede editie) is als volgt: Het logisch raamwerk omvat 10 functionele gebieden, 57 functies, 101 subfuncties, 406 processen en 161 gegevensstroomgrafieken. Het fysieke raamwerk omvat 10 systemen, 38 subsystemen, 150 systeemmodules en 51 fysieke framestroomdiagrammen. Het applicatiesysteem bestaat uit 58 applicaties.
China ITS-systeemkader (tweede editie) gebruikerservicenijst
Gebruikers service gebied
Klantenservice
1 verkeersbeheer
1.1 verkeers dynamische informatie monitoring
1.2 verkeershandhaving
1.3 verkeerscontrole
1.4 vereistenbeheer
1.5 verkeersincidentbeheer
1.6 monitoring en controle van de verkeersomgeving
1.7 servicemanagement
1.8 parkeerbeheer
1.9 verkeersbeheer voor niet-motorvoertuigen en voetgangers
2 elektronische ladingen
2.1 elektronische vergoedingen
3 verkeersinformatiediensten
3.1 pre-trip informatiedienst
3.2 chauffeursinformatiedienst onderweg
3.3 informatiedienst van openbaar vervoer onderweg
3.4 andere informatiediensten onderweg
3.5 padinductie en navigatie
3.6 persoonlijke informatiedienst
Intelligent snelweg- en veiligheidsondersteund rijden
4.1 intelligente verzameling van informatie over autosnelwegen en voertuigen
4.2 veiligheidsondersteund rijden
4.3 automatisch rijden
4.4 geautomatiseerd wagenparkbedrijf
Transportveiligheid
5.1 Beheer van reddingsacties
5.2 Transportveiligheidsbeheer
5.3 beheer van niet-motorvoertuigen en voetgangersveiligheid
5.4 veiligheidsmanagement op kruispunten
6 operatiebeheer
6.1 operations management
6.2 planning van het openbaar vervoer
6.3 busbeheer
6.4 beheer van het personenvervoer over lange afstand
6.5 exploitatie en beheer van het spoorvervoer
6.6 Beheer van taxibedrijf
6.7 beheer van het algemene vrachtvervoer
6.8 speciaal transportbeheer
7 uitgebreid transport
7.1 beheer van het gecombineerd vervoer van passagiers en vracht
7.2 door passagiersdienst
7.3 gecombineerd goederenvervoer
Beheer van vervoersinfrastructuur
8.1 onderhoud van de transportinfrastructuur
8.2 snelwegbeheer
8.3 constructie gebiedsbeheer
9 ITS-gegevensbeheer
9.1 gegevenstoegang en opslag
9.2 datafusie en verwerking
9.3 gegevensuitwisseling en delen
9.4 ondersteuning van gegevensapplicaties
9.5 gegevensbeveiliging

Auteur: Bunny Sun